{{stentor.needs-javascript}}

Publicaties

Enquête onderhoud Brandmeldinstallaties

De branchevereniging VEBON sectie Branddetectie en Ontruimingsalarmering heeft in 2008 een enquête gehouden bij het jaarlijks onderhoud van brandmeldinstallaties.

Doel van de enquête was inzicht te krijgen in:
  • het effect van certificering op brandmeldinstallaties;
  • de mate waarin echte en nodeloze (ongewenste en onechte) alarmmeldingen optreden;
  • de gebreken vastgesteld tijdens onderhoud.

Het resultaat is een database met daarin gegevens over ca. 1100 objecten met 1670 brandmeldinstallaties.

Klik hier voor de enquête

 

Handboek Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken

In 2008 verscheen de CCV-publicatie Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken - inleiding voor beslissers. Hierin werden de hoofdlijnen van het Model IBB beschreven. In 2008 en 2009 is het model in de praktijk van zowel nieuw- als bestaande bouw getest.
De inhoud van het Model IBB is niet nieuw in de wereld van brandveiligheid en daarom herkenbaar.
Nieuw in het model is de bundeling van bestaande instrumenten tot een algemene werkwijze.
Deze werkwijze beschrijft hoe alle betrokken partijen gezamenlijk bouwwerken brandveilig kunnen maken en houden.

Klik hier voor het handboek


 

Bouwbesluit 2013 bijlage Brandmeldinstallaties

In deze bijlage treft u - afhankelijk van de gebruiksfunctie van uw gebouw - aan:

  • aan welke bewakingsvorm u minimaal moet voldoen,
  • of de installatie moet doormelden naar de brandweer
  • of er een Inspectiecertificaat vereist is en
  • of er een ontruimingsinstallatie aanwezig moet zijn.

Klik hier voor het bouwbesluit


 

Persbericht: Protocol Automatische Branddoormelding

VEBON heeft in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland het protocol Automatische Branddoormelding, via PAC naar RAC' ontwikkeld. In dit protocol wordt omschreven wanneer en onder welke voorwaarden een brandmelding afkomstig van een brandmeldinstallatie als geverifieerd kan worden beschouwd. Met deze actieve verificatiemethode door de Particuliere Alarmcentrale (PAC) is er een hoge mate van zekerheid dat de melding geen nodeloos alarm is.

Klik hier voor het persbericht

 

Protocol Automatische Branddoormelding

De overheid heeft in het kader van deregulering en vermindering van lasten voor het bedrijfsleven de verplichte doormelding naar de Regionale Alarm Centrale (RAC), zoals die was opgenomen voor vele gebruiksfuncties in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit), opnieuw tegen het licht gehouden. Dat heeft ertoe geleid dat in het nieuwe Bouwbesluit 2012 - waarin ook het oude Gebruiksbesluit is geïntegreerd - alleen nog voor bepaalde gebruiksfuncties een verplichte doormelding blijft bestaan.

Klik hier voor het protocol

Onderzoek onderhoud en inzet kleine blusmiddelen

/Onderzoek onderhoud en inzet kleine blusmiddelen 2015 vs juli 2016

In de jaren 2008 t/m 2015 heet VEBON-NOVB onderzoek gedaan naar het onderhoud en de inzet van kleine blusmiddelen.

Doel van het onderzoek was het verkrijgen van inizcht in:

  • nut en noodzaak van preventief jaarlijks onderhoud van draagbare blussers en brandslanghaspels
  • effectiviteit van de inzet van draagbare blussers en brandslanghaspels bij beginnende brand.

Klik hier voor het onderzoek

 

 

Logboek tabbladen en checklist

In dit logboek zijn chronologisch alle gebeurtenissen bij te houden die op enigerlei wijze verband houden met, of van invloed zijn op, het functioneren van de brandmeldinstallatie.Bewaar dit logboek op een, voor de betrokkenen, bereikbare plaats.
Bij voorkeur in- of bij de brandmeldcentrale.
De gegevens in deze map zijn onmisbaar bij onderhoud en serviceverlening.

Klik hier voor de tabbladen

Klik hier voor de maandelijkse 06-checklist

 

 


 

Contact

Dräger Nederland B.V.

Brandveilig Gebouw

Huygensstraat 3-5

2721 LT Zoetermeer

Nederland

 

Telefoonnummer: 079 - 3444 845

Ga naar het contactformulier Stuur ons een e-mail

{{window.close}}