{{stentor.needs-javascript}}

Algemene informatie privacybeleid

De Dräger Group heeft zich verplicht de privacy en rechten van iedere individuele persoon te beschermen, waarvan de Dräger Group persoonlijke gegevens verwerkt. Dit geldt ongeacht de vraag waar en op welke manier die gegevens verzameld of verkregen zijn. De onderstaande informatie biedt uitleg hoe wij omgaan met privacybescherming en vraagstukken. Deze verklaring over gegevensbescherming en het privacybeleid geldt voor de website van Dräger en alle gelieerde bedrijven die binnen het kader van hun activiteiten op het web naar deze verklaring verwijzen. Zij geldt niet voor Dräger-websites die naar hun eigen verklaringen voor de privacybescherming verwijzen.


Rechten van de gebruiker

Onze data protection officer beantwoordt graag uw eventuele vragen over verzameling, verwerking of gebruik van uw persoonlijke gegevens en zal uw verzoeken om informatie of om correctie, blokkering of verwijdering van gegevens afhandelen. Deze data protection officer is bereikbaar via e-mail:

dataprivacy@draeger.com

Ons mailadres luidt als volgt:

Drägerwerk AG &Co.KGaA

Konzerndatenschutzbeauftragter
Moislinger Allee 53-55
D- 23542 Lübeck

Waarom slaat Dräger gegevens op?

Als onderdeel van onze website wordt informatie uitsluitend verzameld en opgeslagen ten behoeve van de informatieveiligheid en ter optimalisatie van de website. Via de website verzamelde informatie zullen wij niet anderszins gebruiken, tenzij het gaat om algemene, niet tot personen herleidbare informatie voor statistisch of ander zakelijk gebruik. Er worden door Dräger geen persoonlijke surfprofielen of andere profielen vastgelegd of verwerkt.


Bovendien worden persoonlijke gegevens alleen opgeslagen en verwerkt, wanneer u deze gegevens vrijwillig beschikbaar stelt als onderdeel van een inschrijvings- of inlogproces. Tevens zullen wij uw gegevens alleen voor promotionele doeleinden gebruiken, wanneer u voor dergelijke gebruik uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. Hieronder vindt u informatie over het soort gegevens dat wij verzamelen via onze website en haar functies.


Hoe kan ik mij inschrijven of inloggen?

Voor sommige van onze websites, is registratie of inloggen nodig, bijvoorbeeld, bij het registreren voor het forum, een nieuwsbrief, een loterij, een online game, een online applicatie, of voor het uitvoeren van een opdracht. Dit vereist het controleren van toegang- en autorisatiefunctionaliteiten. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en opgeslagen tijdens de registratie voor een login wordt uitgelegd in het betreffende item en contactformulieren. Dat is ook waar u wordt geïnformeerd over de opslag en verwerking van de gegevens, alsmede met het oog op het verzamelen van de gegevens.

Wat zijn logbestanden?

Een logbestand is een bestand waarin een gebeurtenis vastgelegd wordt en dat het geautomatiseerde logboek van alle of specifieke acties of processen op een computersysteem bevat. Logbestanden worden voornamelijk gebruikt in de procesbesturing en automatisering. In het geval van databases worden in logbestanden databasewijzigingen als gevolg van correct uitgevoerde transacties geregistreerd om de actuele database te kunnen herstellen in geval van een error (bijv. een systeemcrash). Logbestanden worden gegenereerd door webservers. Zij leggen o.a. de volgende informatie vast: het adres van de oproepende computer, verificatievelden, datum en uurtijd van toegang, toegangsmethode en inhoud van de HTML-oproep, de statuscode van de webserver, informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem van de client.

Elke keer dat een gebruiker een Dräger-website bezoekt en elke keer dat een bestand wordt gedownload, wordt automatisch informatie over dit proces opgeslagen in logbestanden op onze servers.


Wat zijn cookies?

Met behulp van een cookie slaat een webserver tekstinformatie (bijv. een unieke ID) op de PC van de gebruiker op. Deze teksten kunnen als het ware worden beschouwd als elektronische kruimels die door een cookie achtergelaten zijn. In de regel worden cookies gebruikt om de gebruiker over meerdere toegangssessies te kunnen identificeren. Een cookie wordt vanaf de webserver naar de browser verzonden of wordt met scripts aan clientzijde (zoals JavaScript) geschreven. De cookie-informatie wordt lokaal op uw computer opgeslagen en heeft gewoonlijk een beperkte geldigheidsduur waarna het vervalt.

Flash cookies of Local Shared Objects (LSO) zijn bestanden die door websites met Flash media worden gebruikt om gebruikersspecifieke data op de computer van de gebruiker te schrijven en later weer uit te lezen. Deze bestanden worden niet beheerd door de webbrowser zelf, maar door zijn respectievelijke Flash Player plug-in.

Voor Flash cookies gelden dezelde regels als voor traditionele cookies. Zij kunnen alleen worden gelezen door dezelfde website die eerder de opslag van het Flash cookie ingeleid heeft. De hoeveelheid informatie die zij kunnen opslaan, is echter veel groter.

Browsers bieden gewoonlijke meerdere instellingen om het gebruik van cookies aan te sturen, zodat u uw browser kunt instellen om cookies te accepteren en op te slaan of voor bepaalde websites beperkingen kunt vastleggen. Een andere optie houdt in dat u uw browser zo instelt dat deze u waarschuwt, wanneer een cookie verzonden wordt.

U kunt onze website en aanbod ook zonder cookies gebruiken. Omdat deze cookies echter ook de websitecontent aansturen, kunt u een beperkte weergave van de pagina of een beperkte gebruikersnavigatie verwachten, wanneer u de website bezoekt met uitgeschakelde cookies. Opmerking: Websites die via links met onze website verbonden zijn, gebruiken wellicht cookies zonder dat Dräger in staat is u eerst over hun gebruik te informeren.


Wat is een trackingsysteem?

Tijdens uw bezoek aan onze website, bestaat de mogelijkheid dat wij automatisch informatie verzamelen die niet gerelateerd is aan of herleidbaar is tot een specifieke persoon. Deze informatie is belangrijk voor ons om de interesse in de inhoud van onze website te kunnen analyseren en onze diensten te verbeteren. Voor dit doel gebruiken wij verschillende dataloggingsystemen als webanalysetools. Gedetailleerde informatie over de verzamelde data en hoe u bezwaar kunt aantekenen tegen het verzamelen van deze informatie, vindt u in de volgende paragraaf:

Wijzigingen van onze informatiebeschermingsverklaring en ons privacybeleid

Wij zullen onze verklaring over de informatiebescherming en het privacybeleid aanpassen, wanneer wij nieuwe producten, diensten of processen introduceren, de beveiligingstechnologie voor internet en/of IT-systemen wijzigen of wanneer wijzigingen in de wet- en regelgeving dat verplicht stellen. Daarom behouden wij ons het recht voor om ons privacybeleid en de verklaring over informatiebescherming naar behoefte te wijzigen. Alle wijzigingen zullen hier gepubliceerd worden en gelden dan voor toekomstig gebruik van onze website. U zou deze pagina daarom regelmatig moeten bezoek om u te informeren over de actuele status van ons privacybeleid en van onze verklaring over de informatiebescherming. Een wijziging van het gebruiksdoel van reeds opgeslagen data vindt niet plaats.

Alle informatie die op deze website aanwezig is of aangeboden wordt, is met grote zorgvuldigheid gecontroleerd. Wij garanderen echter niet dat de inhoud van onze eigen websites te allen tijde accuraat, volledig en geheel actueel is.


Websites van derden

Af en toe verwijzen wij naar de websites van derden door links te plaatsen. Hoewel wij deze externe partijen zorgvuldig selecteren, kunnen wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie en de privacybescherming op websites van derden. Deze informatiebeschermingsverklaring en het privacybeleid zijn eveneens niet van toepassing op de websites van derden waarnaar deze links verwijzen. Dräger is niet verantwoordelijk voor verklaringen over informatiebescherming of privacybeleid of voor de content van andere websites.

Status met ingang van juni 2012

 

Contact

Dräger Nederland B.V.

Brandveilig Gebouw

Huygensstraat 3-5

2721 LT Zoetermeer

Nederland

 

Telefoonnummer: 079 - 3444 845

Ga naar het contactformulier Stuur ons een e-mail

Contact

Dräger Nederland B.V.

Brandveilig Gebouw

Huygensstraat 3-5

2721 LT Zoetermeer

Nederland

 

Telefoonnummer: 079 - 3444 845

Ga naar het contactformulier Stuur ons een e-mail

{{window.close}}