{{stentor.needs-javascript}}

Auteurs- en eigendomsrechten

De Dräger websites, hun design, teksten, afbeeldingen, grafische elementen, databases, animatiebestanden en downloads van welke aard dan ook (samengevat als "content") en de Dräger Newsletters vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Het is niet toegestaand de websites of de Dräger Newsletters geheel of ten dele te kopiëren, vermenigvuldigen, wijzigen, downloaden of op andere websites te gebruiken, tenzij Dräger de gebruiker schriftelijk of via e-mail toestemming verleent om deze te dupliceren of te gebruiken of de gebruiker meedeelt dat deze op enige andere wijze te werk moet gaan. Dräger behoudt zich alle rechten voor, met name in geval van claims op basis van auteursrechten, op concurrentiewetgeving baserende rechten en eigendomsrechten, die voortkomen uit niet toegelaten gebruik van de Dräger Newsletters, Dräger websites of van delen daarvan in combinatie met de geregistreerde handelsmerken.

Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met de navolgende gebruiksvoorwaarden en met alle bepalingen en voorwaarden die daarin opgenomen zijn of waarnaar verwezen wordt of met alle eventuele extra bepalingen en voorwaarden die op deze website vermeld worden. Wanneer u NIET akkoord gaat met deze bepalingen, zou u deze website NIET moeten gebruiken.

Inhoud

Niet alle op de Dräger-websites weergegeven producten zijn in alle landen geregistreerd en verkrijgbaar. Neem voor verdere informatie over de registratie en verkrijgbaarheid van Dräger-producten in uw land contact op met uw lokale Dräger-dealer of rechtstreeks met Dräger via info@draeger.com.


Dräger aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de volledigheid en correctheid van de informatie en content op de Dräger-website of in de Dräger Newsletters, tenzij Dräger een andere expliciete overeenkomst met u heeft gesloten of de duidelijke intentie heeft om garanties af te geven met betrekking tot de volledigheid of correctheid van de informatie of content. Dräger behoudt zich het recht voor om de informatie op zijn websites of in zijn Newsletter te allen tijde te wijzigen of te actualiseren zonder voorafgaande waarschuwing. Dit geldt eveneens voor verbeteringen en/of wijzigingen van de beschreven producten.

Drägers verplichtingen met betrekking tot producten en diensten blijven in alle gevallen exclusief beperkt tot de contractueel overeengekomen omvang. De Dräger-websites of de Dräger Newsletters bevatten geen garanties met betrekking tot eigenschappen of afgegeven garanties van welke aard dan ook. Wij zijn slechts aansprakelijk voor content van derden voor zover wettelijke bepalingen dit voorschrijven. Voor zover een link toegang biedt tot websites van derden, wijzen wij u op het feit dat wij geen invloed hebben op de inhoud en structuur van websites van derden en dat wij die content niet als eigen content claimen.

Veiligheidswaarschuwing

U bent er verantwoordelijk voor dat u ervoor zorgt dat de toepassingsprogramma's die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dräger-websites en de Dräger Newsletters vrij zijn van virussen. Het gebruik van het internet gaat gepaard met risico's die het gevolg zijn van de publiekelijke toegankelijkheid en de mogelijkheid van invloed van onbevoegde derden op de inhoud en u heeft deze risico's geaccepteerd door gebruik te maken van het internet. Dräger is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van concrete gevolgen van deze risico bij het gebruik van Dräger-websites of van enige via een link bereikvare website of van de Dräger Newsletters, tenzij Dräger verantwoordelijk is voor het risico en het feit dat dit werkelijkheid werd. Dräger is vooral niet verantwoordelijk voor het vastlopen van uw IT-systemen of voor verlies van programma's of andere data in uw IT-systemen.

Contact

Dräger Nederland B.V.

Brandveilig Gebouw

Huygensstraat 3-5

2721 LT Zoetermeer

Nederland

 

Telefoonnummer: 079 - 3444 845

Ga naar het contactformulier Stuur ons een e-mail

{{window.close}}